Open menu

MODINT Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 70

De brandverzekering is traditioneel een belangrijke verzekering voor groothandels. Door strengere eisen aan de bedrijfsvoering is ook bedrijfsaansprakelijkheid een groeiend risico. Niet alleen verzekeringen, maar ook preventiemaatregelen zijn van belang voor uw groothandel. 

Wat valt er onder de brandverzekering?

Onder brandverzekering zijn de navolgende soorten verzekering te verstaan:

  • brandverzekering;
  • inbraakverzekering;
  • diefstalverzekering;
  • stormschadeverzekering;
  • overstromingsverzekering;
  • waterleidingschadeverzekering;
  • verzekering tegen schade veroorzaakt door luchtverkeer;
  • koelhuisschadeverzekering;
  • brandverzekering, uitgebreid met dekking tegen andere gevaren dan brand;
  • verzekering van bedrijfsschade en andere indirecte schade

De brandverzekering is onderdeel van het Bedrijfspakket. Ga naar de pagina voor meer informatie.