Open menu

MODINT Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 70

Aanvraag offerte Bedrijfspakket

Vul onderstaand offerte aanvraagformulier in om een offerte te ontvangen voor het Bedrijfspakket.
Wij zullen binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

          

Let op! Dit is een aanvraag voor een offerte, de verzekering wordt niet direct afgesloten.

Aanhef

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw?
Te verzekeren bedragen


Inductieschade is schade na gevolg van blikseminslag. Wilt u inductieschade bij gebouwen meeverzekeren?
Wilt u de inductieschade bij huurdersbelangen meeverzekeren?

Uitkeringstermijn bedrijfsschade

Boekjaar

Belendingen

Constructie van het gebouw

Buitengevels

Isolatiemateriaal gevels


Vloeren

Daken


Isolatiemateriaal dakIs er een kelder aanwezig?Beveiliging

Overspanning / Inductie?
Elektronisch alarm? (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Doormelding van eleKtronisch alarm?


Bouwkundig (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Brandmeldinstallatie (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Doormelding van Brandmeldinstallatie?


Sprinklerinstallatie? (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Doormelding van de sprinklerinstallatie?


Slanghaspels aanwezig?Handblussers aanwezig?
Elektrische installatie en verwarming

Vindt er regelmatig onderhoud van de elektrische installatie plaats?Wordt dit onderhoud door een erkend installateur uitgevoerd?Hoe geschiedt de verwarming?
Is er een onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallatie?Slotvragen

Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager / het bedrijf van de aanvrager en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar en indien er sprake is van een rechtspersoon tevens van de statutair directeur(en) / bestuurder(s) van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en) / bestuurder(s) daarvan. 

 

Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de aangevraagde verzekering dekking biedt?Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?Is er sprake geweest van aanraking met politie en/of justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een misdrijf?Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 70 of stuur ze een e-mail.